Việc Làm

Kỹ sư QA/QC

Trách nhiệm công việc:

 • Xem xét và phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống
 • Cộng tác với các Kỹ sư QA để phát triển các chiến lược và kế hoạch kiểm tra hiệu quả
 • Triển khai thử nghiệm (thủ công hoặc tự động) và phân tích kết quả
 • Đánh giá mã sản phẩm theo thông số kỹ thuật
 • Tạo nhật ký để ghi lại các giai đoạn thử nghiệm và các điểm cần khắc phục
 • Báo cáo bugs và lỗi cho nhóm phát triển
 • Giúp khắc phục sự cố
 • Tiến hành kiểm tra sau giai đoạn phát hành/ triển khai
 • Làm việc với các nhóm chức năng chéo để đảm bảo chất lượng trong suốt vòng đời phát triển phần mềm

 

Yêu cầu công việc:

 • Có linh nghiệm được chứng thực với tư cách là tester QA hoặc vai trò tương tự
 • Có kinh nghiệm quản lý dự án và phương pháp QA
 • Quen làm việc với các khuôn khổ Agile và kiểm tra hồi quy là một lợi thế
 • Khả năng lập tài liệu và khắc phục lỗi
 • Có kiến thức làm việc với phần mềm quản lý kiểm tra (ví dụ: qTest, Zephyr) và SQL
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có tính tỉ mỉ
 • Có tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng tổ chức tốt
 • Có bằng cử nhân BSc/BA Khoa học Máy tính, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan
Gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

0%