Việc Làm

Thực tập sinh R&D

Mô tả công việc:

 • R&D Developer: Nghiên cứu về Big Data, AI và thuật toán tìm đường đi mới cho Phenikaa MaaS.
 • Backend Developer: Xây dựng hệ thống Backend mới cho Phenikaa MaaS.
 • Mobile Developer: Xây dựng phiên bản BusMap mới trên Android và iOS.
 • Web Dev + DevOps: Xây dựng BusMap phiên bản Web, Digital Marketing, SEO cho hệ thống Phenikaa MaaS. Duy trì hoạt động và vận hành hệ thống Phenikaa MaaS.
 • Tester + Dev Ops: Test hệ thống BusMap, xây dựng các quy trình test cho Phenikaa MaaS.

 

Mô tả dự án:

Hiện nay trong quá trình phát triển mở rộng Phenikaa MaaS, sẽ có rất nhiều bài toán cần được giải quyết, bao gồm các bài toán về R&D và bài toán về sản phẩm. Qua dự án Capstone, sinh viên sẽ được đảm nhiệm vai trò tự phát triển sản phẩm để giải quyết các bài toán này. Một số đề bài đặt ra:

 • Hệ thống AI/Big Data nghiên cứu về hành vi người đi xe buýt, nghiên cứu mức độ tối ưu hóa của hệ thống xe buýt dựa trên dữ liệu người dùng.
 • Nghiên cứu thuật toán tìm kiếm đường đi thông minh mới.
 • Phát triển hệ thống Backend để hỗ trợ sản phẩm Phenikaa MaaS.
 • Phát triển Frontend cho app BusMap trên Android / iOS và Web, phát triển mindest về UI/UX người dùng. - Xây dựng hệ thống Test cho app BusMap.
 • Sau khi hoàn thành dự án, sinh viên có thể có cơ hội làm việc chính thức và trở thành một trong những thành viên nòng cốt của Phenikaa MaaS trong tương lai.

 

Yêu cầu công việc:

Kỹ năng cứng:

 • R&D Developer: Biết về ML, Big Data, Algorithm/Datastructure.
 • Backend Developer: Golang hoặc NodeJS. Mobile Developer: Android (Java), iOS (ObjC, Swift).
 • Web Developer: Angular, Ruby on Rails. Các kỹ năng cứng có thể học và phát triển trong quá trình xây dựng dự án.

Kỹ năng mềm:

 • Ham học hỏi, có tinh thần tự học cao.
 • Sáng tạo và có đam mê với dự án.
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
 • Làm việc với mô hình SCRUM. (Được hướng dẫn).

 

Thời gian làm việc:

 • Làm việc tại công ty ít nhất 5 buổi / tuần. SRUM meeting hằng tuần (Online hoặc tại văn phòng). Khuyến khích làm việc tại văn phòng càng nhiều càng tốt.
 • Tại công ty sẽ cung cấp đầy đủ bàn ghế làm việc cho sinh viên. Hỗ trợ phí gửi xe cho sinh viên.
Gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

0%